MENU

Graslandvernieuwing

Bekalken bij graslandvernieuwing

Denk aan bekalken bij graslandvernieuwing

Advies van onze specialistAdvies van onze specialist10-8-2020

Een goede pH van de bodem is essentieel voor een optimale benutting van onder andere stikstof en fosfaat. Terwijl de bemestingsnormen voor stikstof en fosfaat sterk verlaagd zijn, neemt de behoefte van het gras aan voedingstoffen door steeds hogere opbrengsten juist toe. De pH-streefwaarde voor zandgrond is circa 5,5 en voor kleigrond circa 6,5. Bekalken leidt niet alleen tot een goede opname van nutriënten, maar stimuleert tegelijkertijd het bodemleven en verbetert de bodemstructuur. Graslandvernieuwing is het moment voor bekalken, maar wat minder bekend is, is dat het ook perfect kan op een bestaande grasmat na de laatste snede. De kalk heeft dan gedurende de herfst en winter lang de tijd om zich bij regen via wortelgangen in de grond te verspreiden.

Type kalk NW MgO Eigenschap Verpakking Verdeling Reactiviteit         Strooier
Dolokal 5% 54% 5% Droog Los gestort +++ +++ Vijzelstrooier

Wij beschikken over de juiste machines en gekwalificeerd personeel.

Laatste nieuws