MENU

Bemesting Mais

pH-advies

Zand:5,4-5,7 afhankelijk van organische stofgehalte
Rivierklei: 6,0-6,7 afhankelijk % lutum
Ruim 70% van de continu-maïspercelen op zandgrond heeft een te lage pH!

Tabel 1: opbrengstverlies (in%) bij mais ten opzichte van optimale pH.

pH van de grond 3% org. stof  8% org. stof 
4,0 25,0 15,0
4,8  2,0  0,5
5,2  0,0  0,0
6,0  7,0 12,0

Bron: Vee&Gewas 28 februari 2004

Stikstof

Bemesten op basis van onttrekking (zie onderstaande tabel).
Tabel 2: onttrekking van een maïsgewas in kg/ha

Opbrengst (ton/ha)  N P205 K20 MgO
11,5 140 50 185 25
14 175 65 225 30
16,5 205 75 265 35
19 240 90 305 40

Fosfaat

Gemakkelijk opneembaar in jeugdfase (rood-paarsverkleuring bij tekort).

Kali

Steeds vaker kali-tekort!
Kali regelt vochthuishouding.
Ontrekking bij 16,5 ton ds: 265 kg
Aanvoer met 35 m3 RVDM: 220 kg
Tekort: 45 kg

Borium

Boriumtekort geeft onvoldoende kolfzetting/vulling!

Wij beschikken over de juiste machines en gekwalificeerd personeel.

Laatste nieuws