MENU

Grondverzet

Grondverzet heeft alles te maken met het aanleggen van terreinen en bestratingen, het bouwrijp maken + uitgraven van bouwprojecten als stallen, woningen en bedrijfsgebouwen.

Er kunnen veel werkzaamheden onder grondverzet worden verstaan, wij houden ons vooral bezig met:

  • Bestratingswerkzaamheden
  • Het knippen van bomen
  • Riolering
  • Sloopwerkzaamheden
  • Het uitgraven van bouwputten
  • Sloten maaien en opschonen
  • Het zeven van grond
  • Het leveren van alle soorten grond, zand, grind en puin
Afbeelding -  » Grondverzet
Fotoalbum grondverzet

Wij beschikken over de juiste machines en gekwalificeerd personeel.

Laatste nieuws