MENU

Bemesting

Wij beschikken over de juiste machines om bodems en gewassen van nieuwe voedingsstoffen te voorzien door middel van bemesting.
Wij voeren verschillende werkzaamheden op bemestingsgebied uit:

  • Zodebemesten
  • Bouwland injecteren
  • Mest strooien
  • Kunstmest strooien
  • Vloeibare kunstmest spuiten
  • Bekalken
  • Bemesten in de rij (maïs zaaien en bemesten in één werkgang)

Wij beschikken over de juiste machines en gekwalificeerd personeel.

Laatste nieuws