MENU

Gras inzaaien

Grasland vernieuwing

Regelgeving omtrent grasland vernietigen in 2021

Wist u dat…4-8-2021

Scheuren, vernietigen of doodspuiten zijn allemaal vormen van het kapot maken van de zode en vallen onder onderstaande regelgeving. Sinds 2021 zijn de grasland vernietigingsregels voor bedrijven ongeacht derogatie gelijk.

Percelen op zand- en lössgronden

 • Periode 1 februari t/m 10 mei

U mag in deze periode grasland vernietigen als u direct daarna een stikstofbehoevend gewas teelt. Stikstofbemesting mag alleen wanneer uit een graslandvernietigingsmonster blijkt, dat het volggewas een stikstofbemesting nodig heeft. Als u na het vernietigen van grasland consumptieaardappelen, fabrieksaardappelen of mais teelt, geldt er 65kg N korting per ha op de stikstoftotaalnorm. Een graslandvernietigingsmonster is dan niet verplicht.

 • Periode van 11 mei t/m 31 mei

U mag in deze periode grasland vernietigen als het aansluitende gewas gras is. Stikstofbemesting mag alleen als uit een graslandvernietigingsmonster blijkt dat een stikstofbemesting nodig is.

 • Periode van 1 juni t/m 15 juli

U mag in deze periode grasland vernietigen als het aansluitende gewas een aaltjes beheersend gewas is en uiterlijk 16 juli is ingezaaid. Een graslandvernietigingsmonster is niet verplicht.

 • Periode van 1 juni t/m 31 augustus

U mag in deze periode grasland vernietigen t.b.v. graslandvernieuwing. Deze graslandvernieuwing moet vooraf gemeld worden bij RVO. De stikstoftotaalnorm op deze percelen wordt met 50 kg N/ha gekort. Een graslandvernietigingsmonster is niet verplicht. Direct aansluitend moet er weer gras
geteeld worden. Bij alléén mechanische vernietiging betekent dit dat u diezelfde dag het gras inzaait. Bij vernietiging met een verdelgingsmiddel zaait u het gras wanneer het middel uitgewerkt is, dat is na 10 dagen.

 • Periode 16 september t/m 30 november

U mag in deze periode grasland vernietigen als er direct aansluitend tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes (muscari) geplant worden. Een graslandvernietigingsmonster is niet verplicht. Bekijk meer informatie over de website van het RVO.

Percelen op klei- en veengrond

 • Periode van 1 februari t/m 15 september

In deze periode is het toegestaan grasland te vernietigen. Een stikstofbemesting is alleen toegestaan als uit een graslandvernietigingsmonster blijkt dat er een stikstofbemesting nodig is.

 • Periode van 1 juni t/m 15 juli

U mag in deze periode grasland vernietigen als het aansluitende gewas een aaltjesbeheersend gewas is en dit gewas uiterlijk 16 juli is ingezaaid. Een graslandvernietigingsmonster is niet verplicht.

 • Periode 16 september t/m 31 oktober (op kleigrond)

U mag in deze periode grasland vernietigen als er direct aansluitend tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes (muscari) geplant worden. Een graslandvernietigingsmonster is hier niet verplicht.

 • Periode 16 september t/m 30 november (op veengrond)

U mag in deze periode grasland vernietigen als er direct aansluitend tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes (muscari) geplant worden. Een graslandvernietigingsmonster is hier niet verplicht.

 • Periode van 1 november t/m 31 december (op kleigrond)

U mag in deze periode grasland vernietigen als het eerstvolgende gewas geen gras is. Een graslandvernietigingsmonster is niet verplicht.

 • Periode van 1 december t/m 31 december (op veengrond)

In de periode van 1 t/m 31 december is het op veengronden niet toegestaan grasland te scheuren.

Wij beschikken over de juiste machines en gekwalificeerd personeel.

Laatste nieuws