MENU

Maisoogst 2020

Maisoogst 2020

Een optimaal rantsoen krijg je in de visie van bij 36 tot 38 procent drogestof voor ingekuilde mais in combinatie met een optimale hoeveelheid zetmeel. Wat zetmeel betreft ga je het liefst voor een maximaal rijpe korrel, maar dat kan soms leiden tot een te hoog totaal aan droge stof. Daarom is het zaak om zowel stengel en blad als de kolf te beoordelen op drogestof en vervolgens te bekijken hoe je uitkomt met drogestof.  Bepaal het juiste oogstmoment in 3 stappen.

 

1

Stap 1: Beoordeel drogestof stengel en blad

 

 • Gehele plant nog groen en er loopt vocht uit de stengel
18%
 • Plant 3/4 groen en stengels nog vochtig
21%
 • Plant half groen en stengel praktisch droog
24%
 • Plant 1/4 groen en stengel geheel droog
27%
 • Plant geen groene delen meer (gewas lijkt dood)
30%

 

3

Stap 3: Combineer en bepaal het drogestofgehalte

Aan de hand van de vastgestelde drogestofpercentatges voor stengel en blad en voor de kolf kan met behulp van onderstaande tabel het drogestofgehalte van de totale plant worden afgelezen. En daarmee of het juiste oogstmoment in zicht komt!

                            Drogestofgehalte stengel en blad (%)
18 21 24 27 30
Ds % kolf Drogestofgehalte totaal (stengel + blad + kolf) (50% kolfaandeel) 
35 24 26 28 30 32
40 25 28 30 32 34
45 26 29 31 34 36
50 26 30 32 35 38
55 27 30 33 36 39
60 28 31 34 37 40
65 28 32 35 38 40

D

 

Wat is het ideale oogstmoment per categorie?

We zien momenteel verschillende categorieën maispercelen. Houd uw percelen nauwlettend in de gaten voor het bepalen van het juiste oogstmoment.

 1. Groene mais met kolf
  Als de mais zich ondanks de droogte goed heeft ontwikkeld en nog groen is, wacht dan met oogsten totdat de kolf goed rijp is. De mais kan het beste geoogst worden bij een drogestofgehalte van 36% tot 38%.
 2. Groene mais zonder kolf  
  In een groene maisplant vindt nog ademhaling plaats. Het gewas kan nog groeien en dus meer massa produceren. Wacht met oogsten van de mais totdat het blad begint te verkleuren en een drogestofpercentage van 28-30% heeft bereikt. Laat de maisplanten niet te droog worden, omdat het zonder kolf lastiger is om het gewas goed te verdichten tijdens het inkuilen. Tevens zal de verteerbaarheid van het gewas hard achter uitgaan. Houd het perceel voor het bepalen van het juiste oogstmoment nauwlettend in de gaten.
 3. Verdroogde mais met kolf
  Is de maisplant verdroogd maar is er wel een kolf gevormd? Wacht dan met oogsten totdat de kolf rijp is. De bladeren boven de kolf moeten in dit geval nog wel groen zijn, zodat het suiker in de plant omgezet kan worden naar zetmeel. Wanneer de bladeren al zijn afgestorven, zal de kolf hoogstwaarschijnlijk niet meer volledig afrijpen. Ook mogen de kolven niet geknakt zijn. Bij geknakte kolven vindt er geen sapstroom naar de kolf meer plaats en rijpt de kolf niet af. Zitten de kolven al los en is het vochtgehalte van de plant boven de 28%, wacht dan niet langer met de oogst.
 4. Percelen (groen of verdroogd) zonder kolf
  Wacht met oogsten van deze mais tot een drogestofpercentage van 28-30%. Laat de maisplanten niet te droog worden, omdat het zonder kolf lastiger is om het gewas goed te verdichten tijdens het inkuilen. Tevens zal de verteerbaarheid en smakelijkheid van het gewas hard achteruit gaan.

Wij beschikken over de juiste machines en gekwalificeerd personeel.

Laatste nieuws