MENU

Wijzigingen mestadministratie

 

 

Betreft: veranderingen mestregistratie leveranciers en afnemers per 1 Januari 2023

Beste relatie,

Vanaf 1 Januari 2023 is de wijze van mestregistratie verandert. Vanaf dat moment werkt de hele mestketen met het real time VDM (rVDM). Het rVDM vervangt de papieren versie van het VDM.

Wat verandert er met het rVDM?
De belangrijkste wijziging voor mestintermediairs is dat er voor, tijdens en na het vervoer van dierlijke mest digitaal gegevens doorgegeven moeten worden aan de overheid. Ook voor alle leveranciers en afnemers van dierlijke mest verandert de werkwijze.

Digitale bevestigingsmelding
Vanaf 1 Januari 2023 doen namelijk zowel leverancier als afnemer ná het vervoer en uiterlijk binnen zeven dagen de digitale bevestigingsmelding via e-CertNL. U bent zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van het rVDM. U mag hiervoor geen andere partij machtigen die bij het vervoer zelf betrokken is, maar externe partijen zoals adviseurs mogen wel gemachtigd worden.

e-CertNL-account
Voor het bevestigen van het rVDM heeft u een e-CertNL-account nodig. Heeft u dit nog niet, dan kunt u een account aanmaken via de website e-certnl.nl doorloop vervolgens alle stappen die zijn uitgeschreven in de bijlage: ‘stappenplan eerste keer inloggen bij e-CertNL’. Via dit account ontvangt u vervolgens na afloop van het transport berichten waarbij u de vervoersbewijzen dierlijke mest kunt goedkeuren of bevestigen.

Benodigde gegevens
Om transporten in te plannen hebben wij als intermediair de juiste gegevens nodig van iedere betrokken partij. Wanneer u niet op tijd de juiste gegevens aan ons doorgeeft, kunnen wij het transport niet aanmelden bij de RVO.

Administratie
Nadat wij als intermediair het transport juist aangemeld en uitgevoerd hebben, wordt ter plekke alle informatie m.b.t. laden, wegen en lossen digitaal verzonden naar de overheid. Al deze informatie is vervolgens terug te vinden in e-CertNL en u ontvangt dus geen papieren vervoersbewijs meer. Dat is dus in dezelfde omgeving waar de transporten ook door u bevestigd moeten worden. Nadat de stappen zijn doorlopen en het transport uiteindelijk bevestigd is, worden na analyse door het laboratorium ook de resultaten toegevoegd.

Via onderstaande links is er extra informatie te vinden:

 

Wij beschikken over de juiste machines en gekwalificeerd personeel.

Laatste nieuws